Komentovaná procházka po Vyšehradě (v českém a ruském jazyce)

Zveme vás na komentovanou procházku po pražském Vyšehradě, která se uskuteční 25.5.2019 od 14:00 hod. Výklad bude probíhat v českém a ruském jazyce.

Приглашаем вас на прогулку по пражскому Вышеграду. Дата: 25.5.2019 в 14:00. Бесплатная экскурсия будет проходить на чешском и русском языке.

Procházka vás zavede na jedno z nejpamátnějších míst českého národa, opředené mnoha pověstmi a legendami. Dozvíte se, kdo byla kněžna Libuše a koho nesl na zádech silák Bivoj a podíváte se, kde skočil ze skály věrný Šemík. Také si ale poslechnete úplně jinou historii. Historii, kdy Vyšehrad nesloužil jako sídlo knížat a králů, ale kdy ho obklopily pevné hradby a stala se z něj vojenská pevnost.

Termín: 25.5.2019, 14:00

Sraz: ve 13:45 před Táborskou bránou na Vyšehradě

Vstupné: Procházka je pro účastníky zcela zdarma díky dotaci z Evropské unie.

Registrace probíhá na níže uvedeném odkazu. Pro platnou registraci vyplňte prosím všechny otázky.
Приложения здесь:

Online přihláška / Форма заявки

Приглашаем вас на прогулку по пражскому Вышеграду.
Экскурсия будет проходить на чешском и русском языке.
Мы с вами прогуляемся по одному из самых знаменательных мест чешской истории, окруженному множеством сказаний и легенд. Вы узнаете, кто такая княгиня Либуше, кого нес на спине силач Бивой и увидите, с какой скалы бросился верный Шемик. А также вы услышите совершенно иную историю. Историю о временах, когда Вышеград не являлся резиденцией великих князей и королей, а был окружен прочной стеной и служил воинской крепостью.
Дата: 25. 05. 2019 в 14:00
Встреча: в 13:45 перед Таборскими воротами на Вышеграде
Плата за вход: бесплатно

Прогулка для участников бесплатно благодаря субсидии от Европейского Союза. По административным причинам мы просим вас заполнить полную форму заявки.


Poznámka organizátora:
Z akce se pořizují reportážní fotografie, které slouží k medializaci akce. V případě, že nesouhlasíte se zveřejněním fotografie vás nebo vašich dětí, nahlaste prosím tuto skutečnost při vstupu na akci.

Galerie k článku